یافتن محصولها و سرویس ها


سرور مجازی ایران - ۵۱۲

CPU :‌ dual Xeon L5520

فضا : ۴۵ گیگا بایت هارد پرسرعت

رم :‌ ۵۱۲ مگابایت

ترافیک ماهیانه: ۳۰ گیگابایت

IP اختصاصی: ۱ عدد

بکاپ گیری به عهده مشتری می باشد.
دسترسی root به سرورمجازی

محل نگهداری سرور پارس‌آنلاین ایران (تهران)

نرم افزار مجازی ساز VMWARE

پایداری سرور : 99/99 %

هزینه ماهیانه : ۲۵ هزارتومان

دایرکت ادمین : ماهیانه ۲۰ هزار تومان
  • 170000.00تومان ماهانه

سرور مجازی ایران - ۱۰۲۴

CPU :‌ dual Xeon L5520

فضا : ۶۵ گیگا بایت هارد پرسرعت

رم :‌ ۱۰۲۴ مگابایت

ترافیک ماهیانه: ۶۰ گیگابایت

IP اختصاصی: ۱ عدد

بکاپ گیری به عهده مشتری می باشد.
دسترسی root به سرورمجازی

محل نگهداری سرور پارس‌آنلاین ایران (تهران)

نرم افزار مجازی ساز VMWARE

پایداری سرور : 99/99 %

هزینه ماهیانه : ۵۰ هزارتومان

دایرکت ادمین : ماهیانه ۲۰ هزار تومان
  • 195000.00تومان ماهانه

سرور مجازی ایران - ۲۰۴۸

CPU :‌ dual Xeon L5520

فضا : ۸۰ گیگا بایت هارد پرسرعت

رم :‌ ۲۰۴۸

ترافیک ماهیانه: ۱۰۰ گیگابایت

IP اختصاصی: ۱ عدد

بکاپ گیری به عهده مشتری می باشد.

دسترسی root به سرورمجازی

محل نگهداری سرور پارس‌آنلاین ایران (تهران)

نرم افزار مجازی ساز VMWARE

پایداری سرور : 99/99 %

هزینه ماهیانه : ۷۵ هزارتومان

دایرکت ادمین : ماهیانه ۲۰ هزار تومان
  • 220000.00تومان ماهانه

سرور مجازی ایران - VIR009

CPU :‌ dual Xeon L5520

فضا : 125 گیگا بایت هارد پرسرعت

رم :‌ 2 گیگ

ترافیک ماهیانه: 265 گیگابایت

IP اختصاصی: ۱ عدد

بکاپ گیری به عهده مشتری می باشد.
دسترسی root به سرورمجازی

محل نگهداری سرور پارس‌آنلاین ایران (تهران)

نرم افزار مجازی ساز VMWARE

پایداری سرور : 99/99 %

هزینه ماهیانه : 89 هزارتومان

دایرکت ادمین : ماهیانه ۲۰ هزار تومان
  • 234000.00تومان ماهانه
  • 979000.00تومان سالانه

سرور مجازی ایران - VIR012

CPU :‌ dual Xeon L5520

فضا : ۲۰۰ گیگا بایت هارد پرسرعت

رم :‌ 5 گیگا

ترافیک ماهیانه: 500 گیگابایت

IP اختصاصی: ۱ عدد

بکاپ گیری به عهده مشتری می باشد.
دسترسی root به سرورمجازی

محل نگهداری سرور پارس‌آنلاین ایران (تهران)

نرم افزار مجازی ساز VMWARE

پایداری سرور : 99/99 %

هزینه ماهیانه : 179 هزارتومان

دایرکت ادمین : ماهیانه ۲۰ هزار تومان
  • 324000.00تومان ماهانه
  • 2148000.00تومان سالانه

سرور مجازی ایران - ۴۰۹۶

CPU :‌ dual Xeon L5520

فضا : ۱۲۰ گیگا بایت هارد پرسرعت

رم :‌ ۴۰۹۶ مگابایت

ترافیک ماهیانه: ۱۲۰ گیگابایت

IP اختصاصی: ۱ عدد

بکاپ گیری به عهده مشتری می باشد.
دسترسی root به سرورمجازی

محل نگهداری سرور پارس‌آنلاین ایران (تهران)

نرم افزار مجازی ساز VMWARE

پایداری سرور : 99/99 %

هزینه ماهیانه : ۱۵۰ هزارتومان

دایرکت ادمین : ماهیانه ۲۰ هزار تومان
  • 295000.00تومان ماهانه

سرور مجازی ایران VIR010

CPU :‌ dual Xeon L5520

فضا : 150 گیگا بایت هارد پرسرعت

رم :‌ 3 گیگ

ترافیک ماهیانه: 335 گیگابایت

IP اختصاصی: ۱ عدد

بکاپ گیری به عهده مشتری می باشد.
دسترسی root به سرورمجازی

محل نگهداری سرور پارس‌آنلاین ایران (تهران)

نرم افزار مجازی ساز VMWARE

پایداری سرور : 99/99 %

هزینه ماهیانه : 129 هزارتومان

دایرکت ادمین : ماهیانه ۲۰ هزار تومان
  • 129000.00تومان ماهانه
  • 1584000.00تومان سالانه