یافتن محصولها و سرویس ها


هاست اشتراکی L003 - ایران

فضا (هارد) : ۲۰۰ مگابایت
ساب دومین: نامحدود
پارک دومین: نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
پهنای باند: ۴۰گیگ
انتقال : رایگان
بکاپ local : دو روز در هفته
بکاپ remote : یک روز در ماه
سالیانه :99000 تومان
 • 23000.00تومان سه ماهه
 • 45500.00تومان شش ماهه
 • 99000.00تومان سالانه

هاست اشتراکی L005 - ایران

فضا (هارد) : 1000 مگابایت
ساب دومین: نامحدود
پارک دومین: نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
پهنای باند: 70گیگ
انتقال : رایگان
بکاپ local : دو روز در هفته
بکاپ remote : یک روز در ماه
سالیانه :149000 تومان
 • 74500.00تومان شش ماهه
 • 149000.00تومان سالانه

هاست اشتراکی L007 - ایران

فضا (هارد) : 10000مگابایت
ساب دومین: نامحدود
پارک دومین: نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
پهنای باند: 100 گیگ
انتقال : رایگان
بکاپ local : دو روز در هفته
بکاپ remote : یک روز در ماه
سالیانه :149000 تومان
 • 99500.00تومان شش ماهه
 • 199000.00تومان سالانه

هاست اشتراکی ۱۰۰ مگابایت لینوکس ایران

فضا (هارد) : ۱۰۰ مگابایت
ساب دومین: نامحدود
پارک دومین: نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
پهنای باند: ۱۰گیگ
انتقال : رایگان
بکاپ local : دو روز در هفته
بکاپ remote : یک روز در ماه
سالیانه :۶۵۰۰۰ تومان
 • 65000.00تومان سالانه

هاست اشتراکی ۱۰۰۰ مگابایت لینوکس ایران

فضا (هارد) : ۱۰۰۰ مگابایت
ساب دومین: نامحدود
پارک دومین: نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
پهنای باند: ۱ترابایت
انتقال : رایگان
بکاپ local : دو روز در هفته
بکاپ remote : یک روز در ماه
سالیانه :۲۴۰۰۰۰تومان
 • 20000.00تومان ماهانه
 • 240000.00تومان سالانه

هاست اشتراکی ۲۰۰ مگابایت لینوکس ایران

فضا (هارد) : ۲۰۰ مگابایت
ساب دومین: نامحدود
پارک دومین: نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
پهنای باند: ۲۰گیگ
انتقال : رایگان
بکاپ local : دو روز در هفته
بکاپ remote : یک روز در ماه
سالیانه :۹۵۰۰۰ تومان
 • 95000.00تومان سالانه

هاست اشتراکی ۵۰ مگابایت لینوکس ایران

فضا (هارد) : 50 مگابایت
ساب دومین: نامحدود
پارک دومین: نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
پهنای باند: 5گیگ
انتقال : رایگان
بکاپ local : دو روز در هفته
بکاپ remote : یک روز در ماه
سالیانه :40000 تومان
 • 40000.00تومان سالانه

هاست اشتراکی ۵۰۰ مگابایت لینوکس ایران

فضا (هارد) : ۵۰۰ مگابایت
ساب دومین: نامحدود
پارک دومین: نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
پهنای باند: ۵۰گیگ
انتقال : رایگان
بکاپ local : دو روز در هفته
بکاپ remote : یک روز در ماه
سالیانه :۱۷۵۰۰۰ تومان
 • 50000.00تومان سه ماهه
 • 175000.00تومان سالانه