مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
سرور مجازی France - VEU010 - فضای دیسک : 150 گیگابایت
ترافیک ماهانه : بدون محدودیت
هسته پردازنده : 2 عدد
قدرت پردازنده : ۲۰۰۰ مگاهرتز
حافظه رام : 3072 مگابایت

بکاپ گیری به عهده مشتری می باشد.

دسترسی root به سرورمجازی

محل نگهداری سرور کشور فرانسه

نرم افزار مجازی ساز esxi vmware

سرور مجازی France - ۱۰۲۴ - فضای دیسک : ۵۰ گیگابایت
ترافیک ماهانه : بدون محدودیت
هسته پردازنده : ۲ عدد
قدرت پردازنده : ۱۰۰۰ مگاهرتز
حافظه رام : ۱۰۲۴ مگابایت

بکاپ گیری به عهده مشتری می باشد.

دسترسی root به سرورمجازی

محل نگهداری سرور کشور فرانسه
نرم افزار مجازی ساز xen vmware

سرور مجازی France - ۲۰۴۸ - فضای دیسک : ۷۰ گیگابایت
ترافیک ماهانه : بدون محدودیت
هسته پردازنده : ۳ عدد
قدرت پردازنده : ۲۰۰۰ مگاهرتز
حافظه رام : ۲۰۴۸ مگابایت

بکاپ گیری به عهده مشتری می باشد.

دسترسی root به سرورمجازی

محل نگهداری سرور کشور فرانسه

نرم افزار مجازی ساز esxi vmware

سرور مجازی France - ۴۰۹۶ - فضای دیسک : ۱۲۰ گیگابایت
ترافیک ماهانه : بدون محدودیت
هسته پردازنده : ۴ عدد
قدرت پردازنده : ۲۰۰۰ مگاهرتز
حافظه رام : ۴۰۹۶ مگابایت

بکاپ گیری به عهده مشتری می باشد.

دسترسی root به سرورمجازی

محل نگهداری سرور کشور فرانسه

نرم افزار مجازی ساز esxi vmware

سرور مجازی France - ۵۱۲ (-1 موجود است) - فضای دیسک : ۳۰ گیگابایت
ترافیک ماهانه : بدون محدودیت
هسته پردازنده : ۱ عدد
قدرت پردازنده : ۱۸۰۰ مگاهرتز
حافظه رام : ۵۱۲ مگابایت

بکاپ گیری به عهده مشتری می باشد.

دسترسی root به سرورمجازی

محل نگهداری سرور کشور فرانسه

نرم افزار مجازی ساز esxi vmware

-

معامله بسته نرم افزاری!

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (44.200.171.74) وارد شده است.