سرور مجازی اروپا - هلند - فرانسه

فضای دیسک 50 گیگابایت
25% Complete
ترافیک ماهانه بدون محدودیت
100% Complete
هسته پردازنده 2 عدد
100% Complete
قدرت پردازنده ۲۰۰۰ مگاهرتز
100% Complete
حافظه رام 1024 مگابایت
20% Complete
بکاپ گیری به عهده مشتری می باشد.
دسترسی root به سرورمجازی
محل نگهداری سرور کشور هلند
نرم افزار مجازی ساز esxi vmware
سرور مجازی هلند - VEU008 قیمت 50000.00/mo
سفارش دهید
فضای دیسک 120 گیگابایت
60% Complete
ترافیک ماهانه بدون محدودیت
100% Complete
هسته پردازنده 2 عدد
100% Complete
قدرت پردازنده ۲۰۰۰ مگاهرتز
100% Complete
حافظه رام 2048 مگابایت
40% Complete
بکاپ گیری به عهده مشتری می باشد.
دسترسی root به سرورمجازی
محل نگهداری سرور کشور هلند
نرم افزار مجازی ساز esxi vmware
سرور مجازی هلند - VEU009 قیمت 75000.00/mo
سفارش دهید
فضای دیسک 150 گیگابایت
75% Complete
ترافیک ماهانه بدون محدودیت
100% Complete
هسته پردازنده 2 عدد
100% Complete
قدرت پردازنده ۲۰۰۰ مگاهرتز
100% Complete
حافظه رام 3072 مگابایت
60% Complete
بکاپ گیری به عهده مشتری می باشد.
دسترسی root به سرورمجازی
محل نگهداری سرور کشور هلند
نرم افزار مجازی ساز esxi vmware
سرور مجازی هلند - VEU010 قیمت 100000.00/mo
سفارش دهید
فضای دیسک 175 گیگابایت
87% Complete
ترافیک ماهانه بدون محدودیت
100% Complete
هسته پردازنده 2 عدد
100% Complete
قدرت پردازنده ۲۰۰۰ مگاهرتز
100% Complete
حافظه رام 4096 مگابایت
80% Complete
بکاپ گیری به عهده مشتری می باشد.
دسترسی root به سرورمجازی
محل نگهداری سرور کشور هلند
نرم افزار مجازی ساز esxi vmware
سرور مجازی هلند - VEU011 قیمت 120000.00/mo
سفارش دهید
فضای دیسک 200 گیگابایت
100% Complete
ترافیک ماهانه بدون محدودیت
100% Complete
هسته پردازنده 2 عدد
100% Complete
قدرت پردازنده ۲۰۰۰ مگاهرتز
100% Complete
حافظه رام 5120 مگابایت
100% Complete
بکاپ گیری به عهده مشتری می باشد.
دسترسی root به سرورمجازی
محل نگهداری سرور کشور هلند
نرم افزار مجازی ساز esxi vmware
سرور مجازی هلند - VEU012 قیمت 150000.00/mo
سفارش دهید